woensdag 2 oktober 2019

AEX lrijgt fikse tik


AEX krijgt fikse tik 


De Aex heeft een dusdanige tik opgelopen dat de nog opwaartse rode trend in één keer is omgeslagen. Als deze negatieve stemming doorzet dan is op korte termijn een terugval naar de 550/540 heel goed mogelijk.Wel zin de middellange (geel) en lange(grijs) trend nog opwaarts gericht. De TSI in de tweede grafiek is neutraal, er is niet overmatig gekocht of verkocht de laatste tijd. De timer geeft zoals te verwachten is een verlaat verkoopsignaal. Het donchiankanaal in de onderste grafiek wijst zelfs op een sluiting van de longpositie die eerder rond de 560 was ingezet. Dit is geen bar winstgevende trade geweest. Dat is wel duidelijk.

Disclaimer en let op!

Let op. We hebben het hier uitsluitend over de dagelijkse interpretatie van een grafiek. Deze verwachtingen zijn uitsluitend daarop gebaseerd.

Er is geen sprake van een koop- of verkoopadvies, noch van enige andere vorm van beleggingsadvies. Daar zijn deskundige mensen voor.

Dit weblog is puur educatief om de (on-)mogelijkheden van dit soort computergestuurde technieken te demonstreren.

Iedereen die toch actie neemt op basis van dit blog doet dat geheel op eigen risico en volledig voor eigen rekening. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid op dat punt.

Het is en blijft een grafiek die door software is aangemaakt. Niets meer, ondanks de soms verbluffende nauwkeurigheid.

Overname van de grafiek is toegestaan mits voorzien van een aanklikbare bronvermelding.